­

Raport na temat polityki Miasta Kielce dotyczącej ochrony przyrody i środowiska

Miasto to system złożony z wielu części, które tworzą funkcjonalną całość. Aby miasto mogło istnieć w swojej strukturze i realizować swoje funkcje, potrzebne są sprawne mechanizmy integrujące i balansujące całość. W systemie prawa XXI wieku warunkiem zapewniającym sprawne funkcjonowanie podsystemów ekonomicznego, społecznego i przyrodniczego jest zasada zrównoważonego rozwoju. Zasada ta wpisana do Konstytucji Rzeczypospolitej ma [...]

2017-08-10|Tagi: , , , , |

Jaki był rok 2016 dla Stowarzyszenia MOST?

Rok 2016 był bardzo obfity w rozmaite aktywności członków Stowarzyszenia MOST. Najważniejsze wydarzenia dotyczyły realizacji projektów ochrony i projektów edukacyjnych. Na drugą pozycję w naszych aktywnościach wysunęły się prace badawcze i naukowe. Natomiast podejmowaliśmy znacznie mniej interwencji prawnych. Wśród trudności w minionym roku należy wymienić: - już drugi rok z rzędu nie przyznaliśmy Regionalnej Nagrody [...]

2017-01-01|Tagi: , , , , |

Ochrona popielicowatych w Górach Świętokrzyskich

Nasze Stowarzyszenie wraz z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwami Daleszyce i Łagów realizuje od 2015 roku projekt ochrony popielicowatych w lasach Gór Świętokrzyskich. W ramach projektu zaplanowano rozwieszenie 400 budek dla popielicowatych. Budki rozwieszono w Nadleśnictwach Daleszyce (2015 r) i Łagów (2016 r). Wszystkie budki zostały skontrolowane pod kątem ich zajęcia przez [...]

2016-09-23|

Biobloki

Tworzymy aleję drzew i miniparki osiedlowe Jednym z elementów kształtujących wygląd ale też funkcje osiedla mieszkaniowego jest zieleń osiedlowa. Dobrze zaprojektowany drzewostan miejski powinien podkreślać istniejące szlaki komunikacyjne, pełnić funkcję bariery przed hałasem i zanieczyszczeniem, zaznaczać granice pomiędzy obszarami o różnej funkcji(np. zamiast płotów, barierek, słupków), pełnić rolę ochronną przed nadmiernym wysuszeniem i pyleniemgruntu, czyzanieczyszczeniem [...]

2016-04-14|

Rozlicz 1 % swojego podatku na rzecz świętokrzyskiej przyrody

Województwo świętokrzyskie obfituje w niezwykłe, piękne i cenne przyrodniczo miejsca. Około 60% powierzchni województwa objęta jest wszelkimi przewidzianymi przez polskie prawo formami ochrony przyrody. Jednocześnie od lat obserwujemy liczne niepokojące zjawiska, które prowadzą do zmniejszania bioróżnorodności naszego regionu. Przyrodnicy od lat starają się zachować najcenniejsze miejsca w dobrym stanie oraz chronić obszary mało znane, ale [...]

2016-04-12|