Stowarzyszenie Psychoedukacyjno–Przyrodnicze M.O.S.T.

Powstało w 2009 roku w Kielcach.  Obecnie działa w obrębie dwóch sekcji, psychoedukacyjnej i przyrodniczej.

Sekcja psychoedukacyjna

Zajmuje się realizacją zadań związanych z psychoedukacją, pomocą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną i rodzinną.  W ubiegłych latach realizowała programy profilaktyczne i psychoeduakcyjne.  Obecnie współpracuje z Kieleckim Domem pod Fontanną, Rodzinnym Ośrodkiem Pieczy Zastępczej i Zespołem Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.

W ramach Stowarzyszenia działa także Gabinet Psychoterapii MOST, w którym zespół psychoterapeutów oferuje pomoc indywidualną i rodzinną.

Sekcja przyrodnicza

Współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody, specjalistami przyrodnikami, a także rzeszą wolontariuszy/pasjonatów przyrody na terenie całego naszego kraju.  Stałe przedsięwzięcia to m.in. Portal informacji ekologicznej www.ecopress.pl, będący zarejestrowanym tytułem prasowym,  opracowanie i przyznawanie Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie – www.bartkiswietokrzyskie.pl, prowadzenie interdyscyplinarnych badań przyrodniczych na terenie obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”,  Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich.